Zarezerwuj teraz

Aktualności


 

Nawiązaliśmy współpracę z holenderską firmą Stichting „WÓLKA” z siedziba w Wagenigen
Nasze gospodarstwo zostało umieszczone w ofercie Powiatowego Stowarzyszenia Agroturystycznego „RAJ BOBRA”
Nawiązaliśmy współprace z firma „BIEBRZA EKO-TRAVEL”

- przewodnictwo wysokiej klasy po bagnach biebrzańskich
- szlak wydobycia torfu
- bliskie spotkania z bobrem
- bliskie spotkania z łosiem
- ptasie życie nad Biebrzą
- wycieczki indywidualne i grupowe
Podjęliśmy współpracę z OSOWIECKIM TOWARZYSTWEM FORTYFIKACYJNYM

- wycieczki do Twierdzy Osowiec (czynna jednostka wojskowa)
- wycieczki indywidualne i grupowe
Współpracujemy z firma „Biebrza Explorer Artur Wiatr”

- profesjonalne przewodnictwo po Czerwonym Bagnie
- wycieczki indywidualne i grupowe
Organizujemy „zielone szkoły” program pod hasłem „Bliskie spotkania z przyrodą”